Колко са отговорни гражданите в България по отношение на извършването на плащания в срок в сравнение с останалата част на Европа? А бизнес клиентите? Отговорите на тези въпроси и още можем да научим от ежегодното проучване на ЕОС Груп „Навици на плащане в Европа“ 2019.

ЕОС Груп е водещ международен доставчик на индивидуализирани финансови услуги, с офиси в цяла Европа, както и в Северна Америка. Българското представителство наклон на групата, ЕОС Матрикс, представи данните за България, което ни позволява да следим тенденциите за страната на фона на общия тренд в Европа.

Въпреки че България леко изостава зад държавите в Западна Европа (и даже някои от тези в Източна Европа), фактът, че навиците на плащане следват положителна насока, е несъмнен. В България през последната година се наблюдава ръст на платените в срок фактури -77%. Общата статистика за Европа показва по-високи резултати – 81% средно. И все пак, България бележи 1 процентен пункт подобрение в сравнение с 2018 г. Подобна тенденция се наблюдава в цялото проучване. Например, българските бизнеси просрочват или изобщо не плащат фактурите си в 25% от случаите (и то без промяна през изминалите 2 години), докато средно в цяла Европа това се наблюдава едва при 21% от тях.

Но има статистики, в които България води класацията. 48% от българските бизнеси сътрудничат с външни фирми за събиране на вземанията. Проучването на разкри, че колекторските агенции са възстановили 11,1% от годишния оборот на компаниите, които са наели услугите им – това е на второ място най-високата успеваемост в цяла Европа след Русия. В Германия, ефективността на сътрудничеството между фирмите и агенциите за събиране на вземания е се измерва във възстановени 9,6% от оборота, а в Дания – едва 6,7%. За да разберем какво прави фирмите за управление на вземанията толкова ефективни в България, можем да разгледаме практиките на ЕОС Матрикс. ЕОС подхожда индивидуално към всеки случай и търси причината за просроченото плащане. Ключът е в намирането на решение, което да е благоприятно и за двете страни. По този начин бизнесите успяват да събератпросрочените си вземания и същевременно да запазят добрите си взаимоотношения със своите клиенти.