Трансформацията е невинаги лек процес. Тъй като в повечето случай подсъзнанието валидира всички модели, които сме си изградили. То обаче не разполага с надежден механизъм, чрез който да отсее кое работи за нас. Често подсъзнанието безусловно приема вашите програми, които задават стил на комуникация и въздействие с другите. Задачата на съзнанието е да направи избора сред тези програми. Човек трябва да прави самооценка. Самият процес на трансформация е тежък, но след това се получава усещането за лекота. Ако искаш да почувстваш летежа, трябва да платиш цената на обновяването. Наградата за това усилие е голяма, уверяват хора, успешно минали по такъв път.