1bb4447Наричат съвременното ни общество информационно общество. Да стигнеш до информация днес е толкова лесно, както да си запалиш клечка кибрит. Достатъчно ти е едно движение на ръката, драсване на клечката… кликване с мишката.

Понякога се чудя обаче как се очаква от нас да бъдем адекватно информирани в един толкова разпилян свят, където информацията, качествена и некачествена, излиза на талази от всеки възможен ъгъл. Зачиташ се тук и там, гледаш това или онова и голяма част от усилията ти минават в това да отсяваш нужното от ненужното. Всеки пише, всеки размишлява, всеки е проводник на някаква информация.

Наблюденията ми сочат, че всеки човек като че ли си е изградил рутина, която му помага в тази насока. Някои хора гледат задължително сутришния новинарски блок преди да излязат на работа. Други предпочитат да посветят времето си на вечерните новини. Понякога дори на новините на повече от една телевизия.

Имам познати, на чиито страници във фейсбук не се появяват известия от приятели или познати, а само линкове към новини. Така следят непрестанния поток от данни и се опитват да са в крак с всичко.

Възможно е една стратегия да е по-ефективна от друга. Факт е обаче, че почти всеки от нас се е изградил рутина на процеса му за информираност кога какво се случва. И дано този процес бъде максимално оптимизиран и правдоподобен.