Какво може да предизвика вашето възхищение? А да ви кажа ли какво предизвиква моето? Възхитен съм от хората, които умеят да говорят. Чиято реч тече гладко като по масло и всяка от думите им тежи точно на мястото си.

Реториката е изкуството да се говори добре, убедително и умело пред публика. Не всеки го притежава. Реторика е също се нарича и науката за това говорене, но не всеки може да я усвои. Ако вие не притежавате и най-малка капчица талант трудно ще станете майстор оратор, но ако поне от части ви се отдава да произнасяте речи, бихте могли да стигнете далеч, ако някой ви наставлява и се занимава с вас.

talk-in-front-of-publicДа говорите добре, обаче не означава да плетете глупости и да произнасяте личното си становище като някой дървен философ на улицата или пред приятели. Това е едно доста по-широко умение, което включва правилен изговор на всяка дума по отделно, ясна артикулация, добра дикция, владеене на мимики и жестове, които да убеждават, да приковават вниманието на хората към вас. Положение на тялото – владеене на невербалната комуникация, както и умението да се изразявате като литератор. За да усвоите ораторското изкуство пътят е само един – много четене на висока литература, която ще ви направи по-начетени. Още повече четене на всякаква литература, което ще ви направи компетентен в много области на знанието, така че да можете да реагирате при всеки въпрос.

Да си умен вече е модерно. Истинската сила на човек не се крие във външния израз на мускулите му, колкото в бързата мисъл и добрата комуникация, чрез която да просперира, да се издигне и накара хората да му вярват и да го следват.