Здравейте! Днес попаднаха на една много свежа и положителна социална новина.

komiks-niewidomi-4

Преди няколко месеца са създали първия в света комикс, предназначен за хора с нарушено зрение. Комиксът е наречен „Живот“ и представя следната история: Двама млади се срещат. Влюбват се и създават дете. Детето пораства и напуска дома и първоначалните герои остават сами.  Това е то – животът в своята тривиалност и простота. Със същата тази простота са съставени страниците – героите са изобразени като кръгове, за да могат да бъдат лесно тактилно разпознаваеми.

„Живот“ е дело на германеца Филип Майер – студент по проектиране на взаимодействието в Берлин. На него и на прочутия Брайл трябва да благодари обществото ни и засегнатите хора, че направи възможен достъпа на незрящите до произведения на културата и изобщо до възможността за образоване, за четене. Именно това им дава равен шанс на изразяване и бъдещо реализиране.