Трансформационният коучинг работи на три нива. Първо променя начина на мислене. Винаги приема определени модели на поведение но най-важният въпрос е какво работи за мен. Вярванията и нагласите, които ни ограничават и спъват развитието ни напред, трябва да се трансформират. Важната стъпка в тази посока е осъзнаването кое от нашата мисловна програма ни помага и кое ни пречи. При невролингвистичното програмиране е установено, че нашето емоционално състояние диктува реакциите ни. И когато един и същ модел многократно се повтори, се създава психоматична верига в мозъка, която е своеобразна програма. Затова трябва да се трансформира и начинът, по който човек се усеща и реагира. Това е второто ниво. Третото ниво е свързано с действието и трябва да се създадат навици, които да подкрепят успеха. Промяната в тези три нива изисква много работа по личностната пренастройка. Но когато човек направи тази трансформация, освен че става по-добър професионалист и ръководител, той става и по-добър човек.