Яростта на природата се отнася до екстремни и разрушителни явления и събития, които се случват и могат да причинят сериозни щети и загуба на живот. Тези събития са често непредсказуеми и могат да бъдат много мощни и опасни. Някои от най-честите форми на яростта на природата включват:

Наводнения: Изливането на водни маси, натрупани след дълги периоди на дъжд или снеготопене, може да предизвика сериозни наводнения, които нанасят големи щети на населени места, селскостопански земи и инфраструктура.

Земетресения: Това са подземни движения, които могат да причинят разрушения на сгради, съсипване на пътища и мостове, както и голям брой жертви.

Цунами: Това е голяма вълна, предизвикана обикновено от подводни земетресения или вулканични изригвания, което може да наводни крайбрежни райони с разрушителни последствия.

Урагани и тайфуни: Тези силни атмосферни бури с ветрове и проливен дъжд могат да съборят сгради, да предизвикат наводнения и да причинят големи щети върху средата, в която възникват.

Пожари: Горските пожари и пожари в градски райони могат да се разразят и разпространят бързо, причинявайки големи загуби на природни ресурси и имущество.

Вулканичните изригвания също могат да причинят ерупции на горещ газ, лава и вулканични частици, които могат да засегнат широки области и да доведат до евакуации.

Снежните бури могат да създадат метеорологични условия с ограничена видимост и ниски температури, а лавините могат да бъдат опасни за хората в планинските региони.

Яростта на природата е напомняне за нейната сила и непредсказуемост, както и неизбежността понякога на бедствия. Много общности и страни се готвят и се стремят да се адаптират към тези събития, за да намалят възможните им щети и загуби.