Трансформационния коучинг помага за развитието на конкретни цели чрез създаване на навици и модел за управление на вниманието, енергията и времето. Често фокусирането единствено върху подобряване на едно умение или техника не дава резултат. Има нещо друго, което из основи трябва да се промени, това е като да се опитваш да инсталираш нова програма на компютър, чийто хардуер е несъвместим с нея, обяснява Елица. Важни аспекти на трансформационния коучинг са развиването на умения, поставянето на цели и управлението на ресурсите за постигането им. Работи се не само съзнателно, но и на под съзнателно ниво.

Търсих дълго време своето призвание и някак случайно ме поканиха да работя в международно училище в България. Заедно с това работя с младежи в неравностойно положение. Така установих, че за мен най-голяма е страстта да изследваме как функционира човекът и как той може да развие най-доброто от себе си. Самия аз съм преминал през различни трудности. Преодолявал съм ги и стигнах до етапа, в който да съм полезен със своя опит и умения.

Днес аз работя като трансформационен коучър за мениджъри, занимавам се с деца в неравностойно положение, както и с елитни младежки клубове.

Необходима е трансформация, за да може всеки да се препрограмира и така по-лесно да постига целите си.