У нас Employer Branding съм виждал да се превежда като брандинг на работодателя или работодателски брандинг. На мен лично в оригинал думата повече ми допада, затова мисля да се придържам към нея. Ако приемем една компания за продукт, обяснението зад термина ще стане много по-разбираемо, а то е именно процеса на промотирането й като работодател пред точната таргет група, която тя иска да привлече за свои служители.

Internal-Employer-BrandingТук се появява и един друг термин – employer brand (работодателски бранд/марка). Той представлява идентичността на компанията като работодател. Тази идентичност трябва да отговаря на действителността, да вдъхва доверие и да е отличителна. Тя помага на работодателя да привлече и задържи най-добрите служители. Неговата уникална идентичност го прави изключителен. Това обаче не е никак лесна задача.

Ефективният employer branding е процес, включващ пазарни проучвания, консултантски услуги, маркетинг и комуникации за достигането до желана от работодателя позиция. За целта постоянно трябва да се наблюдава представянето на компанията и да се модифицират или подобряват стратегии и дейности.

Алтернативата на employer branding е една компания да бъде смятана за обикновен работодател, неотличаващ се с нищо и оставащ извън радара на търсещите работа. Ясно е каква би искала да бъде всяка компания, но дали ще положи необходимите усилия, за да се превърне в такава?