ЕОС Матрикс е колекторска компания, която работи на българския пазар от повече от 15 години. Тя е част от международната финансова група EOS Group, специализирана в събиране и управление на просрочени вземания.

Ползите от дейността на този тип фирми са много, както за компаниите и техните клиенти, така и за цялостния икономически цикъл. Забавените или нереализирани плащания причиняват на фирмите редица ликвидни затруднения, които те решават с намаляване или замразяване на работните заплати, съкращаване на работни места, ограничаване на инвестициите и прочие. Като последица от това намалява и покупателната способност на потребителите.

Когато една фирма се възползва от услугите на колекторска компания като ЕОС Матрикс, тя на първо място освобождава ценен вътрешен ресурс, който насочва към основната си дейност. Отделно, върнатите обратно средства фирмите използват за погасяване на собствени задължения, разкриване на нови позиции, за научна и развойна дейност или инвестиции на финансовите пазари. Което се отразява положително на икономическия цикъл в страната.

От човешка гледна точка, работата с колекторска компания като ЕОС Матрикс, гарантира, че контактът с просрочилите клиенти ще бъде осъществен на базата на международно приети добри практики за комуникация с клиенти, при което добрите взаимоотношения между компания и клиент ще бъдат запазени.

Освен посредник в отношенията фирма-просрочил клиент, ЕОС Матрикс се явява и консултант на компаниите, които трудно успяват да се справят с просрочените вземания. Това е обяснимо, тъй като от серията проучвания на EOS за навиците на плащане в Европа става ясно, че голям процент от компаниите нямат изградени работещи процеси за събиране на вземанията си. А сравнително малкият пазар, на който работят, провокира притеснението, че обемът на поръчките ще намалее, ако започнат да търсят вземанията си. Така, в страната ни съществува практиката да се чака твърде дълго преди да се предприемат някакви действия за събиране на вземанията, което, на такъв късен етап, често е невъзможно.

От гледна точка на просрочилите клиенти е много важно да бъдат консултирани професионално, според конкретния индивидуален казус. И тъй като понякога се случват непредвидени ситуации, в резултат на които хората спират да обслужват задълженията си, специалистите по събиране и управление на вземания предлагат различни варианти за справяне с временното затруднение, така че клиентът да вземе възможно най-разумното за него решение.