Най-трудно или най-лесно да стартираш по време на криза е трудно да се определи. Трудно е заради макроикономическата рамка, намалелите поръчки, свитото потребление. Лесно е, защото и сериозна част от конкуренцията в много браншове е замръзнала и не се развива,а се извинява с лошото състояние на икономиката.

Но ще ви кажа едно нещо със сигурност: Най-трудно е да се стартира бизнес по време на криза в България. В никакъв случай не съм някакъв либертарианец, но това, което се случва у нас е необяснимо. Бизнесът бива още по-утежнен с такси, нови наредби, изфабрикувани данъци. А процедурите? Те си стоят все така сложни. В подобни времена би трябвало държавата да оптимизира всички механизми по регистриране и управление на фирми, да намали таксите, да улекоти поне малко данъчната тежест, за да може частната инициатива – фирмите, които в крайна сметка създават работни места,  да си поемат дъх.

Много възможности виждам в този на пръв поглед труден период, но и много неща ме спират да ги осъществя, едно от които е държавата и безумната й политика в лицето на сегашното правителство. Ние сме идеално място за външни инвестиции, благодарение на стратегическото си местоположение в Европа и нископлатената ни работна ръка. Но разполагаме с най-скъпия ток за бизнеса, и вероятно с най-тежките и трудни процедури по установяване и ръководене на бизнес.

Надявам се вие да имате по-голям успех от мен в тези малко по-сложни и динамични времена. И накрая, ето ви една съвсем кратка лекция от StartUP конференцията, която предполагам, че ще ви хареса: