Менторите са хората, от които се учиш по пътя на кариерното си развитие. Те ти дават напътствия и знания, базирани на натрупан опит. Не на всички обаче им харесва ученикът да надмине учителя си, но рано или късно птичето трябва да отлети и с получените знания да поеме по своя път. В тази ситуация менторът трябва да се гордее, че е помогнал на един млад талант да намери пътя си в живота. Понякога обаче се случва обратното – учителят умишлено да спира опитите на ученика да разпери криле. Когато последният реши да се отдели и да стартира собствен бизнес, менторът малко или много се чувства използван – почерпено е от опита му и той става ненужен.

Смисълът на менторството е именно в това чуждият опит да бъде усъвършенстван и да прерасне в нещо ново. Опитът на ментора обаче не е безконечен, той ти дава много, но не бива да очаква ти да спреш дотам, докъдето се простира негова област на познания. Той трябва да е наясно, че някой ден ти ще си достатъчно подготвен да се справяш сам. Това е неизбежно. Неговите заслуги несъмнено са големи и ако ти си ученикът, непременно му покажи колко много цениш него и това, на което те е научил. Нека не се чувства ограбен, а допринесъл за нечий успех.

Аплодисменти за онези ментори, които ти дават много с ясното съзнание, че ти помагат да изкачиш стълбицата на успеха. Те не ти спестяват нищо, защото искат добре да те подготвят за това, което предстои, и никога няма да се опитат да те „подхлъзнат“, давайки ти грешните подходи. Да бъдеш такъв ментор е привилегия, а да имаш в биографията си куп успели ученици, почерпили от твоя извор на знания, е безценно.