Знаете ли кой е Жак Фреско? Това е един достоен човек с напредничаво мислене и буден ум. В момента е на 99 години и продължава да разпространява футуристичните си идеи за един по-добър свят. Той, за разлика от много други, не поставя себе си на първо място, а обществото, и то здравото общество, което ще живее, използвайки природните ресурси, които Земята му е предоставила безвъзмездно, а не унищожавайки ги.

Той говори за един утопичен свят, определя се като социален инженер и е посветил живота си на проекта „Венера“. Този проект, от своя страна, се базира на ресурси и тяхното използване по най-добрия възможен начин. Технологиите ще се развиват в името на общото благо, на напредъка на обществото, а не в полза на някоя корпорация. За някои думите му звучат космически, но представете си, че току-що сте се родили и попадате в обществото, което той иска да изгради – без социален елит, без безработица, без престъпност, без парична система, където имате свободен достъп до неща, от които се нуждаете. Няма ли да станете по-добър човек тогава?

The Venus Project by Jacque Fresco from NOIR Films on Vimeo.